A Kárpát-medence turizmusának újraindításáról tárgyaltak

A Kárpát-medencei turizmus újra indításáról tanácskoztak Ópusztaszeren a Kárpát-medencei Turizmus Egyesület vezetői és a Magyar Turisztikai Ügynökség képviselői.

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban tartott nemzetközi szakmai konferencia megszervezésével alkalmat teremtettek arra, hogy Felvidék, Délvidék, Kárpátalja és Erdély képviselői beszámolhassanak a turisztikai ágazat jelenlegi helyzetéről és megfogalmazhassák azokat a kitörési pontokat és eszközöket, melyek a belföldi turizmus újraindítását legjobban szolgálják.

A Kárpát-medencei Turizmus Egyesület 2015-ben alakult meg, azt követően, hogy a turizmusfejlesztés iránt elhivatott szakemberek és támogatóik 2014. június 29-én szándéknyilatkozatot írtak alá Ópusztaszeren, egy Kárpát-medencei közös turisztikai desztináció létrehozása érdekében.

A konferencia, amelyet pontosan 6 évvel a szándéknyilatkozat aláírását követően szerveztek meg, sorfordító lehet az egyesület életében

A Kárpát-medence a turizmusnak egyáltalán nem kedvező jelen helyzetben még inkább felértékelődik, belföldi turisztikai térségnek minősülhet, ebből a helyzetből erényt kell kovácsolni.Ezen szerep felvállalására készülnek a Kárpát-medencei Turizmus Egyesület Magyarországi és határon túli képviseleteinek szakemberei.

Az egyesület feladatának tekinti:

  • a Kárpát-medencei turisztikai desztinációk hosszú távú együttműködésének fenntartását,
  • a Kárpát-medencei gazdaságfejlesztésben érdekelt szereplőkkel való együttműködés fejlesztését, a turisztikai kapcsolatok területén a hálózatosodás elősegítését,
  • szakmai információáramlás elősegítését a Kárpát-medence turizmusban érdekelt szereplői között,
  • a magyar kormánnyal történő szoros együttműködésben a Kárpát-medencei turisztikai szervezetek létrehozásában és tevékenységeik fenntartható fejlesztésében való segítségnyújtást,
  • a Kárpát-medencei turisztikai termékek, szolgáltatások és befektetési lehetőségek rendszerbe gyűjtését, a megfelelő vonzerőleltártok elkészítését,
  • a Kárpát-medence, mint turisztikai desztináció piacra vitelének előkészítését, minőségi turisztikai kínálat kialakítását,
  • közös pályázati projektek kidolgozását az együttműködés céljainak megvalósításával összhangban.
  • közös érdekeken alapuló turisztikai együttműködések és partnerség kialakítását az állami, közigazgatási szervekkel, szakmai szövetségekkel, szervezetekkel is.

 

A Kárpát-medencei Turizmus Egyesület kiállta az idő próbáját. Tagjai turizmusban edzett, tapasztalt szakemberek, akik évek óta turisztikai desztinációkat, attrakciók menedzselnek, turisztikai termékeket fejlesztenek és sikeres vállalkozásokat vezetnek. Az egyesület hazai és határon túli képviselői kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkeznek, működő határon túli desztinációkat képviselnek.

Ezek az adottságok egyedivé teszik az egyesületet, mely a következő időszakban fokozatváltásra készül annak érdekében, hogy többéves szakmai tapasztalatát és évek során kialakított, értékes kapcsolatrendszerét a fenntartható turizmusfejlesztés céljainak szolgálatába állítsa a Kárpát-medencében